Boleradické spolky mají svůj kalendář

Boleradice – Svůj vlastní kalendář si vydaly spolky působící v Boleradicích. Na jeho přípravě se podílelo několik desítek lidí. Vyhledávali například staré fotografie, chystali se na společné focení a také přispěli podrobným plánem akcí připravovaných v tomto roce. Každá strana kalendáře je věnována jednomu ze spolků, které v městysu působí. „Spolková činnost v Boleradicích má dlouhou tradici. Zájem lidí sdružovat se k provozování různých zájmů podporovali i významní buditelé působící v naší obci na konci devatenáctého století, zejména farář Filip Toufar a učitel Cyril Metoděj Hladký. Ti stáli u kořenů mnoha spolků v Boleradicích," připomněl redaktor boleradického zpravodaje a také člen správní rady tamního divadla Jiří Janda. Kalendář je k dostání na radnici, v divadle a také v prodejně Dany Křižákové. Zájem o něj je podle Jandy nebývalý. Jen během několika prvních hodin prodeie totiž zmizeky desítky kusů.

Nový život 7.1.2010