Vše nejlepší v novém roce

Na konci starého roku
tradiční to bývá zvyk,
že přání zdraví, štěstí
měl by nosit kominík.
Upřímně by ruku stiskl
pravicí svou černou,
by štěstěna zůstala Vám
po celý rok věrnou…

Dovolte mi popřát všem čtenářům, aby rok 2010 byl pro ně úspěšný a radostný.

Jiří Janda