Krmíčkův betlém

Sdělujeme všem zájemcům, že o vánočních svátcích bude opět možné shlédnout betlém pana Krmíčka, umístěný v obřadní síni Úřadu městyse.

20.12. neděle 10:30 – 12:00 14:00 – 15:00 před koncertem Moravěnky
25.12 pátek   15:00 – 16:00 před Vánočním zpíváním
27.12 neděle 10:30 – 12:00  

O betlému si můžete přečíst ve stati, kterou uveřejnil časopis Betlémy a betlémáři v roce 2007 zde.

jj