Nezapomínat na zapomenuté

JOSEF BABÁČEK tento článek bych nazval zapomenuti. To proto, že se zapomnělo na vzácného člověka pana Jana Horáka z Boleradic. Ač je pro svou rodnou obec neocenitelný, ta na něj možná úmyslně zapomíná. Proto bych chtěl poděkovat bývalému knihovníkovi, mimochodem v této oblasti nositeli nejvyššího ocenění za jeho stálý a neutuchající elán něco významného tvořit.
Není snad jediné tvůrčí změny v obci, aby u ní nebyl. Od založení dnes už uznávaného vesnického divadla, přes publikace Naše staré Boleradice I až III, vybudování naučné stezky k bývalému, v té době ojedinělému hradu, nyní již využívané nejen místními spoluobčany. Sepsal historii Svazarmu od doby jeho založení až po Techsport. V této publikaci popsal jeho činnost hlavně zapojení jednotlivých členů. Nic neskrýval, přesně jak se kdo přičinil o zdárné fungování organizace.
Vždycky než dokončil jednotlivé dílo, už přemýšlel o dalších a vždy pro obec významných aktivitách. Nemalým záslužným činem byla změna přejmenování obce na městys. A už se zase rýsovala nová aktivita. Postavení boží muky na cestě za obcí, ve vinorodých stráních, která byla některými spoluobčany neprávem kritizována.
Neúnavný, nezdolný
Dále stál u zrodu vytesání slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v nadživotní velikosti. Rovněž byl hlavním iniciátorem myšlenky postavení rozhledny na kopci Nedánov ve velmi hezkém prostředí. Ta byla postavena teprve v letošním roce v jarních měsících. Říkám teprve v letošním roce, protožejiž šest let byla uskladněna ve skladech místního zemědělského závodu. Žel bohu, pro nepřízeň místního funkcionáře byla stavba pozastavena a při letošním slavnostním zahájení provozu této významné stavby byl tento výjimečný člověk opomenut. V době milénia zasadil a označil blízko hřbitova pamětní strom a ještě navrhl mnoho dalších významných akcí.
Je však třeba říct, že měl k sobě několik věrných, kteří pomáhali, jak uměli, od pánů Jaroslava Procházky, Jožky Kučery, Františka Novotňáka,Ladislava Stehlíka aJiřího Zajíce až po členskou základnu Techsportu. I dalším nejmenovaným patří vřelý a upřímný dík za jejich námahu a čas, mnohdy i vlastní finanční prostředky pro dobro věci.
Vážený pane Jene Horáku, dovolte mi, abych nejen za sebe, ale i za početnou většinu spoluobčanů u příležitosti prosincových narozenin poděkoval za mimořádné dosavadní úsilí a do budoucna popřál mnoho dalších tvůrčích myšlenek. Nakonec si připomeňme, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

Břeclavský deník 10.12.2009