Oznámení ředitelky Základní a mateřské školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Boleradice, okres Břeclav – příspěvkové organizace oznamuje, že

ve dnech 7. 12. – 9. 12. 2009 bude škola uzavřena z důvodů postižení chřipkovou epidemií

Toto opatření bylo zvoleno po konzultaci se zřizovatelem a krajskou hygienickou stanicí z důvodu vysoké nemocnosti dětí, žáků a pedagogů. Provoz školy může být z důvodů protiepidemických opatření omezen na základě zákona § 69 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 

V Boleradicích 4. 12. 2009 Mgr. Milena Plocková, ředitelka školy