Koryto Harasky vyčištěno a upraveno

V polovině listopadu dokončila firma Ekostavby Brno vyčištění a úpravu koryta Harasky od splavu rybníka po most u hasičárny v délce 1 km. Koryto bylo svedeno do hrázděných stěn a částečně zasypáno kamením. Byly také upraveny výpustě dešťové kanalizace.

jj