Boleradice jsou obec přátelská rodině

BOLERADICE (kat) -Mateřská škola v Boleradicích dostala nedávno zajímavou návštěvu. Navštívila ji hodnoticí komise soutěže Obec přátelská rodině. Tato se skládala ze zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sítě mateřských center a Národního centra pro rodinu. Zajímali se především o vzájemnou spolupráci mateřské školy s rodiči a klubem Pastelka, o vytváření a upevňování mezilidských vztahů. Prohlédli si MŠ, její bohatou fotodokumentaci a byli svědky pomoci rodičů při organizaci plaveckého výcviku dětí. Hodnotící komise hodnotila celkem 53 přihlášek v kategorii obcí 500 až 2000 obyvatel a Boleradice byly vybrány mezi čtyři postupující do dalšího kola.

Moravský jih 20.10.2009