Vlastivěda táhne starší

BOLERADICE (an) – Půl stovky účastníků z blízkého i vzdáleného okolí se zúčastnilo 40. konference vlastivědných kroužků a pracovníků, která se konala v Boleradicích. Kromě zajímavých referátů došlo i na prohlídky místního kostela, prostor nového divadla a naučné stezky, na níž nové přírůstky vybudovala organizace Techsport. Účastníkům se líbila malá architektonická stavba ve tvaru boží muky věnovaná vinařským patronům, obdivovali sochy sv. Cyrila a Metoděje a překvapeni byli rozhlednou na Nedánově i když jim nepříznivé počasí trochu zhatilo výhled.
Konference dokázala, že vlastivěda má zanícené zájemce, třebaže především u starší generace a že vlastivědná činnost udržuje a rozšiřuje vztah lidi a širší veřejnosti k místům v nichž žijí. Poděkování patří Techsportu za vysokou úroveň setkání.

Břeclavsko 14.10 2009