Obec přátelská rodině – hodnocení

Ve čtvrtek 8.10. navštívila naši MŠ hodnotící komise soutěže Obec přátelská rodině. Její zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Sítě mateřských center a Národního centra pro rodinu pobyli v prostorách mateřské školy, prohlédli si bohatou fotodokumentaci MŠ, byli svědky pomoci rodičů při organizaci na plaveckém výcviku. Zajímali se především o vzájemnou spolupráci MŠ s rodiči a klubem Pastelka, o vytváření a upevňování mezilidských vztahů. Na závěr návštěvy napsali do školní kroniky následující text: "Hodnotící komise soutěže Obec přátelská rodině by si příla být dítětem v mateřské škole v Boleradicích"

Za kolektiv MŠ Dagmar Ševelová a Martina Bubeníčková
 

 

PS: Hodnotící komise posuzovala celkem 53 přihlášek v kategorii obcí 500-2000 obyvatel. Boleradice byly vybrány mezi čtyřmi postupujícími do dalšího kola, v rámci kterého 8. října navštívila komise i náš městys.

POSTUPUJÍCÍ OBCE DO 2. KOLA (v naší kategorii):
Boleradice (Jihomoravský kraj)
Kamýk nad Vltavou (Středočeský kraj)
Lysice (Jihomoravský kraj)
Zbraslav (Jihomoravský kraj)
 

Související odkazy:

Hlavní stránka soutěže: http://www.obecpratelskarodine.cz

Seznam přihlášených obcí: http://www.obecpratelskarodine.cz/prihlasene-obce.php?url=kategorie-501—2000-obyvatel 

Břeclavský deník 11. srpna 2009: I Boleradičtí jsou přátelští k rodině

jj