Můj rodinný erb

 Můj rodinný erb. Podzim jsme v naší škole přivítali v oranžové barvě. Čtvrtek 24. září byl pro někoho úplně obyčejný den, ale pro žáky byl zaměřen na poznávání sebe sama. Vrátili jsme se do středověku, navštívil nás rytíř majitel Boleradic Jan Adam z Víckova. Poznali jsme ctnosti a kladné vlastnosti rytířů.Žáci měli za úkol vytvořit svůj erb, zamyslet se nad otázkou JAK SE VIDÍM JÁ – JAKÝ JSEM, vyplnit dotazník na téma Moje záliby. To vše jsme prezentovali před ostatními.Potom jsme vyrobili „dýňáky“, které jsme vystavili na  školní přírodní zahradu. Přivítali jsme tak přicházející podzim a krásné „babí léto“.