Pedagogicko-organizační pokyny pro školní rok 2009/2010

Základní filozofie dalšího směřování školy
Dlouhodobým cílem je vytvořit ze školy místo aktivního, tvořivého a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Vychováváme svobodné a odpovědné osobnosti, které umí ohodnotit svoje síly a být podle nich na sebe být náročné. Směřujeme je k chuti do dalšího objevování a vzdělávání – rozvoje vlastní osobnosti. V úzkém kolektivu malotřídní školy také preferujeme spolupráci dětí, vzájemnou ohleduplnost a pochopení. Škola má být téměř rodinným kolektivem, kde převládá partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči…

pokračování…

Mgr. Milena Plocková ředitelka školy