Pravidla Zastupitelstva městyse Boleradice pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi

Na návrh Rady městyse schválilo svým usnesením ze dne 27.8.2009 Zastupite|stvo tato pravidla č. P 1/2009, která upravují podmínky poskytování příspěvků rodičům nebo zákonným zástupcům dětí, které jsou zapsány k povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Boleradice.

Pravidla oproti původnímu návrhu doznala na základě připomínek zastupitelů a ředitelky školy malých úprav. Na příspěvky by měly dosáhnout rodiče žáků, kteří absolvují povinnou školní docházku ve škole v Boleradicích.

jj