Čištění potoka – informace a kontakty

V těchto dnech bylo zahájeno čištění potoka. Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy majitelů přilehlých pozemků a radnice nemůže vždy ke všemu podat kvalifkované vysvětlení je zde několik základních informací od starosty z diskuse:

"Čištění potoka prování firma Ekostavby Brno.Investorem je Zemědělská vodohospodářská správa Břaclav. Vedením stavby a jednáním s majiteli dotčených pozemků je pověřen stavbyvedoucí firmy Ekostavby pan Hiller – tel.604 293 960. Pan Hiller je na stavbě přítomen denně od 07.00 hodin a protože je v Boleradicích ubytován, je dostupný i v odpoledních hodinách. Na základě požadavku obce bylo dohodnuto, že pan stavbyvedoucí bude osobně jednat s majiteli pozemků na březích potoka, seznámí je s průběhem a způsobem čištění, projedná s nimi případné odstranění stromů, demontáž plotů, způsob uvedení pozemků do pořádku po ukončení prací, případné náhrady atd. Doporučujeme tedy každou záležitost týkající se čištění potoka a všeho, co s tím souvisí, osobně projednat s výše uvedeným panem stavbyvedoucím. Po zkušenostech s čištěním části potoka v roce 2005 doporučuji každou jednotlivou věc (vstupy na pozemky, uvedení do původního stavu, vykácené a odstraněné trvalé dřeviny, náhrady a pod. řešit PÍSEMNOU FORMOU !

Pro úplnost uvádím ještě spojení na pana ing.Drbolu – vedoucího Zemědělské vodohospodářské správy Břeclav, která je – jak bylo výše uvedeno – investorem akce. tel. 519 371 143"
 

Jan Koráb starosta