Táborové zprávičky 6.

Krásný den z Brtnice. Máme pro Vás opět několik táborových novinek. Cestu z Jihlavy jsme zvládli na výtečnou. Po výborné večeři jsme si zahráli hru, kterou pro nás připravil 4. oddíl. Luštili jsme šifru, hledali v táboře vlka, žabku-kuňkalku, ježka a lišku (měli připravené úkoly které jsme hravě splnili). Jsme totiž šikulové. Večer měl 3.a4. oddíl stezku odvahy. I přes počáteční rozpaky se nakonec podařilo všem stezku absolvovat a všichni jsme se v pořádku vrátili. Ráno jsme hráli další hry, zejména na zručnost a bystrost. Pokud se podíváte na fotečky tak uvidíte více. Odpoledne zjistíme kolik bodů oddíly na nástupu obdrží. Bojujeme statečně, protože zítra naše táborová hra končí a máme snahu získat co nejvíce bodů. Uvidíme jestli objevíme poklad a zjistíme „KDEPAK JE LESA PÁN“. Dnes nás ještě čeká táborák a soutěž ve zpěvu. Každý oddíl si připravil tři písničky, byla ustavena komise porotců a večer se přesvědčíme jak se nám příprava vydařila. K této soutěži máme ještě připraven táborák. Ve volném čase připravují táborníci program na závěrečný večer včetně scének a soutěží, který propukne zítra v 17.00 hod. Je pozván lesa pán, tak snad se objeví. A co nás čeká v sobotu dopoledne? No přeci den s ABC plný her a zajímavých soutěží. Táborníci všechny pozdravují a děkují všem pisatelům dopisů a pohledů za přízeň a fůru pošty, která k nám přišla. My se taky snažíme a píšeme. Pěkný podvečer všem přejí táborníci.

Vzkaz rodičům – předpokládaný návrat z tábora do Boleradic je v neděli 16.8. v 16 hodin.

HVT-DH.