Táborové zprávičky 4.

A jsou tady opět zprávičky. Ptáte se co je nového? Tak dnes 3.a 4. oddíl ukončil velmi úspěšně bojovou hru. Vaření ve volné přírodě dopadlo na jedničku. Přespání ve volné přírodě je čeká v nejbližších dnech. Všechny oddíly úspěšně vypátraly lesního skřítka, který jim za odměnu předal indicie směřující k vyluštění tajenky o místě pokladu. Odpoledne budeme hrát a soutěžit. Program pro nás připraví první oddíl, tedy nejmenší táborníci. Vám to můžu prozradit, je připravena řada pěkných her (rozpoznávání rostlinek a bylinek, soutěž v rybolovu a další). Věřím, že se všem táborníkům podaří splnit odpolední soutěže. Na večer je připraven kulturní program v Cinema-Palace-stodola. Ptáte se co bude zítra? No přece výlet do Jihlavy, kde navštívíme místní ZOO, projdeme staré město a navštívíme kasematy. I když počasí trochu zlobí, program mají táborníci pestrý. A nakonec inf ormace pro všechny, jsme všichni v pořádku a zdraví, navíc Vás všechny moc pozdravujeme. Zítra se přihlásíme opět, ale tentokráte z Jihlavy.

HVT-DH.