Pouť ke Svaté Anně

V neděli 26.7.2009 pozvala Jednota Orla na pouť ke Svaté Anně do Bořetic. Každý si mohl vybrat způsob cesty, a to buď pěšky přes les kolem bořetické rozhledny, nebo na kole i autem po silnici. Celkem se nás sešlo v Bořeticích asi 30. Protože bylo pěkné slunečné počasí, slavnostní mše svatá byla v areálu před kostelem. Hlavním celebrantem této mše byl biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád. Netradiční, ale velmi příjemný byl hudební doprovod všech zpěvů moderní skupinou mladých muzikantů z Brna. Přestože poutníků bylo hojně, nad očekávání zde bylo mladých lidí, a to je nadějné, že tradice malých poutí budou pokračovat i v budoucnu.

fk