Čištění potoka

Ve středu 29. 7. 2009 proběhlo za účasti zástupců Povodí Moravy, a Zemědělské vodohospodářské správy Břeclav (investor akce) předání stavby „Čištění potoka Haraska“. Akci provede na základě výsledku výběrového řízení firma Ekostavby Brno. Předání stavby se za uvedenou firmu zúčastnil její ředitel a oba stavbyvedoucí. Tito provedli pochůzku a podrobnou prohlídku koryta Harasky, břehových porostů a překážek.

Zahájení stavby je stanoveno podle Smlouvy o dílo na 10. 8. 2009, ukončení se předpokládá 3 měsíce po zahájení.

Podle dohody s ředitelem Ekostavby svolá Úřad městyse společné jednání majitelů pozemků na březích potoka se zástupci uvedené firmy. Termín schůzky bude občanům včas písemně oznámen.
 

Jan Koráb