Informace o vinařském cenzu “Vinice 2009”

Upozorňujeme majitele a uživatele vinic, že Český statistický úřad provede v době od července do konce měsíce září šetření za účelem zjištění údajů o plochách a stáří vinic. Šetření budou provádět vyškolení tazatelé, kteří jednotlivé vinaře navštíví a vyplní s nimi výkazy. Podrobné informace k tomuto šetření jsou vyvěšeny na úřední desce.

eg