Rozhledna na Nedánově – otevřeno!

Dne 12.července ve 14 hod. byl za účasti senátora ing. Jana Hajdy a zástupce JMK PaeDr. Stanislava Svobody slavnostně otevřena rozhledna na Nedánově v Boleradicích. Přítomno bylo více jak tři sta účastníků putování na vrch Nedánov. Při této příležitosti místní farář Rudolf Zbožínek přečetl dopis od biskupa Vojtěcha Cikrle, který požehnal rozhledně již dříve při své návštěvě. V dopise od biskupa se mimo jiné se uvádí: „Tvar rozhledny jako přesýpacích hodin je moudrý symbol času, který nám Bůh dává, abychom ho nepromarnili. Rád jsem celému místu požehnal. Žehnám také všem,kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na jeho uskutečnění, žehnám i všem návštěvníkům, aby uviděli „dál a výš“ nejen z rozhledny ale i v každodenním životě. A všem kdo sem budou přicházet s dobrým úmyslem přeji, aby pod Nedánovem v Boleradicích nacházeli pohostinnost, přátelství a otevřená lidská srdce.“

Vrch Nedánov je vysoký 368m n.m. a vyhlídka rozhledny je ve výši 22 m. Vede na ni celkem 105 schodů Celková výška rozhledny činí 26m a její tvar připomíná přesýpací hodiny – symbol času. Součástí stavby rozhledny je také informační systém, mobiliář pro cyklisty a turisty na jehož návrhu spolupracovala ing. Alena Soušková z atelieru List. Samotnou rozhlednu projektoval tým pod vedením Ing. Antonína Olšiny, realizace byla zadána firmě Mikulica s.r.o. Na financování se použily prostředky z rozpočtu městyse Boleradice, finančním darem přispěla i místní Základní organizace Techsport a rozhodující byla dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Partnery rozhledny jsou Klub českých turistů, Klub přátel rozhleden, Penzion Starý vinohrad a Ubytování Solaro.

Rozhledna bude volně přístupná celoročně, prodej upomínkových předmětů je na Úřadu městyse, v restauraci U pážat a na poště. Při této příležitosti byla vydána turistická známka rozhledny, pohlednice a kreslená mapa Boleradic.

jj