Hurá na prázdniny

V pátek 26. června 2009 byl pro žáky ZŠ Boleradice poslední den uplynulého školního roku 2008/2009. Sešli jsme se před školou a z úst paní ředitelky Mgr. Mileny Plockové jsme slyšeli , co vše se nám podařilo. Pan starosta nám všem popřál krásné prázdniny plné zaslouženého odpočinku. Vyřadil žáky pátého ročníku, kteří „ I přes snahu učitelů zůstali normální“ a jak se dále můžeme dočíst na jejich tričkách s „Divou školní zvěří: Soňou Babirádovou, Anetou Horákovou, Štěpánem Chalupou, Jožkou Klimešem, Marií Kočicovou, Kristýnou Němcovou, Anetou Praxovou, Vojtěchem Pražákem a Danielem Soukupem odchází kázeň“.

Paní ředitelka předala Vojtovi, Dankovi a Štěpánovi upomínkové předměty jako poděkování za pomoc především při tvoření školní přírodní zahrady. Anetka za všechny odcházející páťáky poděkovala paní učitelce Plockové a předala dárek na památku. Hurá na prázdniny.

VM