Jánské hody – nedělní požehnání v kostele a zavádka

V neděli přes poledne chodí stárci s muzikou zvát po dědině na hody. Odpoledne ve dvě hodiny je požehnání v kostele sv. Jana Křtitele a pak průvod obcí. Po návratu se tancuje zavádka.

Zavádka 2009

1. /:BOLERADSKÁ CHASA, MÁ HRDINU STÁRKA:/
    /:DOJEL ZE ŠTENGÁRU, PO NEDĚLNÍM ŠPÍLU, PAJDÁ, NEMÁ SÍLU:/

2. /:A Z DOLNÍHO KONCA, STAŇA DRUHÉ STÁREK:/
    /:BLÍZKO MÁ DĚVČICU, PĚKNÓ JAK KYTKU A HORBOJSKÉ SKLÍPEK:/

3. /:Z PASTÝŘSKÉ HULICE, JIRKA TŘETÍ STÁREK:/
    /:V TELEVIZI DĚLÁ, NA KYTARU BRNKÁ, SE SIMONKÓ SPINKÁ:/

4. /:VOJÁČKEM UŽ MĚL BYT, ČTVRTÉ STÁREK MILDA:/
    /:DOKTOR TO ZAKÁZAL, NA STAVÁRNU SE DAL, ROPÁKU POZOR DAJ:/

5. VO TÉ VERČI PĚKNĚ ZAZPÍVÁME,
    NEMĚJ TY STRACH, ŽE TAM HONZU DÁME.
    /:PŘED BARÁKEM SE TO PĚKNĚ VYROVNALO, 
    CHASE SE TAM DOBŘE TANCOVALO.:/

6. ZE ŠOHAJEM CHODÍ SLIČNÁ BLANKA,
    PO VEČERECH MU NA HUSLE DRNKÁ.
    /:A TAK UŽ TAM KLUCI STĚSTÍ NENAJDETE,
    U HŘIŠŤA SI HUBY NASBÍRÉTE.:/

7. TŘETÍ STÁRKU ASI BOTY TLAČÍ,
    PROTOŽE SE NA NÁS ČASTO MRAČÍ.
    /:CHTĚLO BY TO ASI TROCHU VÍC ÚSMĚVU
   A HNED SE K NÍ CHLAPCI VÍC POHRNÚ.:/

8. A MÁME TU BÁRU V PĚKNÝM KROJU,
    NEVÍME VŠAK, CO ZAZPÍVAT NA ŇU.
    /:ZAZPÍVÉME NA SEBE, MÁME NOVÝ KROJE,
    VOMLÁDLI SME A PARÁDA TO JE:/

jj