Údržba vodního toku Haraska

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje dostala 15. června 2009 souhlasné stanovisko k provedení údržby vodního toku Haraska.

Podle protokolu se jedná o:

– odstranění 10 ks stromů o průměru 30 cm a křovin na ploše 2190 m.
– odstranění nánosů.
– opevnění koryta vybudováním tyčových plůtků (oboustranně, osová vzdálenost 1,2  – 1,5 m) na výšku 0,5 – 0,6 m nad dno toku
– za plůtky se zřídí pohoz z drceného kameniva
– svahy nad plůtkem se urovnají do sklonu 1 : 1,5 a osejí se
– zajištění stability svahu v místech výústí dešt’ových kanalizací pohozem z lomového kamene
– zajištění koryta v místech zaústění přítoků
– oprava vývaru v místě vyústění odpadu z Boleradického rybníka

Kopie celého rozhodnutí je vystavena na Úřední desce. Podle sdělení ZVHS budou práce zahájeny koncem měsíce června.

jj