Biskup Vojtěch Cikrle na rozhledně

Bez ceremonií, neokázale a prostě vystoupil brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na rozhlednu na Nedánově, aby jí udělil své požehnání.

Stalo se tak v sobotu 20. června ve 14 hodin a 14 minut za účasti Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška generálního vikáře brněnské diecéze, Mgr. Rudolfa Zbožínka faráře v Boleradicích, Mgr. Jaroslava Čupra sekretáře biskupa a Jana Korába starosty Boleradic.

jj