Profesionální chyba

Hrubou profesionální chybu udělal v Boleradicích místní pan farář, když odmítl požehnat nově postavenou boží muku mezi vinohrady. Boleradičtí vinaři a členové Techsportu si na křižovatce cest uprostřed vinohradů postavili drobnou, lidovou sakrální architekturu. Takovou, jaká se v těchto místech stavěla již od středověku.
Boleradičtí vinaři a členové Techsportu věnovali nápadu postavit vinařským patronům boží muku mnoho úsilí a peněz, a proto.je neúčast faráře na slavnosti odhalení (dnes již nepožehnání) jistě zaskočila. Bylo to ve vzduchu po ‘celou oficiální část, které se zúčastnilo hodně občanů Boleradic včetně mne.
K„větší slávě boží", jak se dříve říkávalo, jsem na vlastní náklady postavil v Bořeticích již dvě boží muky, a proto to sleduj i a držím palce všem, kdo se do stavby drobné sakrální architektury pustí nebo jen do oprav těch poničených. Neúčast faráře na takovéto významné akci pro obec, věřící a vinaře, kdy se dnes žehná kde čemu, od staveb po hasičská auta, by neměla uniknout pozornosti jeho nadřízených.
Své výhrady k architektuře nebo k výběru vinařských patronů a citátů mohl s nadhledem přejít, říci je vinařům, ale v době, kdy je již stavba hotova a kdy se v dnešní ateistické době bojuje o každého věřícího, to skutečně nebylo to pravé ořechové. Není také pravda, že se s návrhem musí až k biskupovi. Ani u jedné, co jsem stavěl, jsem tam nemusel.
Stačilo jen stavební povolení, peníze a nadšení. Boleradičtí připravují na příští měsíc ke svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje dokončit další drobnou sakrální stavbu, jejich sousoší, kousek od té nešfastné první. Jsem zvědav, jak to dopadne. Nedivil bych se, že vinaře a další lidi nadšení pro takové stavby opustí.
Václav Petrásek, prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora

Nový život 11.6.2009