Boží muka na naučné stezce

V souvislosti s ukončením malé stavby ve tvaru Boží muky, která je postavena na počest vinařských patronů sv. Martin, sv. Amand a sv. Remigius v trati Nad Šejby, dovolujeme si pozvat občany městyse na slavnostní uvedení do života. Toto bude v neděli 7.6.2009 ve 14,00 hod. na místě samém.

ZO Techsport Boleradice
Procházka Jaroslav