V Boleradicích staví novou boží muku

Boleradice/ Zvýšit půvabnost a turistický ruch v okolí Boleradic chtějí tamní obyvatelé novou boží mukou, kterou věnují třem vinařským patronům. Nová architektonická památka vyroste mezi vinicemi nedaleko nově budované rozhledny na vrcholku kopce Nedánov. Boží muku staví základní organizece Techsport v Boleradicích jako součást naučné stezky vedoucí na bývalý hrad, dále vesnicí a jejím okolím. (hor)

Nový život 28.5.2009