Setkání osmdesátníků narozených v roce 1929

Čtvrtek 21. května patřil v Boleradicích setkání osmdesátníků narozených v roce 1929. Tento den se jich sešlo celkem patnáct rodáků.  Někteří z nich přijeli z nejrůznějších koutů republiky a také po mnoha desítkách let. V obřadní síni radnice je slavnostně přijal starosta Jan Koráb a po společném focení na památku se vydali na návštěvu divadla. Tam se zajímali o dění v divadle, o jeho historii a také dostali milý dárek v podobě historické školní fotografie z jejich dětství. Po obědě pokračovali v programu návštěvou školy spojenou s prohlídkou učeben a mateřské školy. Dostalo se jim přijetí od paní ředitelky Plockové a od dětí dárek v podobě malého pásma písniček a básniček. O dojemné atmosféře setkání  jistě svědčí i to, že poslední z nich si zazpívali společně všichni přítomní i s dětmi. Odpoledne pak pokračovalo v besedě u dobrého vína a občerstvení v salónku hospody U Pážat.