Kalendář akcí

V Kalendáři přibyly další akce pořádané místními spolky. Nabídka je pestrá a stále doplňována. Prosím zástupce spolků aby jej průběžně doplňovali nebo svoje příspěvky předali na adresu obec@boleradice.cz

jj