Divadelní spolek bilancoval na valné hromadě

BOLERADICE (had) – Ohlédnutí za uplynulým divadelním rokem nabídla nedávná valná hromada Divadelního spolku bří Mrštíků Boleradice. Podle dosažených výsledků patřil rok 2008 nejen mezi ty nejúspěšnější v historii, ale zaznamenal i několik zlomových okamžiků. „Ten nejvýznamnější je navázání užšího kontaktu s vídeňským souborem Vlastenecká omladina," hodnotil loňský rok předseda spolku Stanislav Svoboda. Mimo vlastní výměny představení a přátelské atmosféry, bylo v tomto směru zvláště cenné, že jsme poprvé pracovali s tzv. evropskými penězi z Fondu malých projektů.Výsledek celé spolupráce se setkal na obou stranách s velkým ohlasem."
Podíváme-li se na loňský rok řečí čísel, mohou mnohé profesionální scény boleradickým závidět. V roce 2008 se v boleradickém divadle odehrálo 42 představení, které zhlédlo více než pět tisíc diváků. Vyprodáno bylo jak předplatné pro dospělé, tak i předplatné pro rodiče s dětmi. Obsazenost divadla dosáhla 92%, což je číslo téměř neuvěřitelné. Se svou inscenací Noc pastýřů se soubor probojoval na Národní přehlídku do Vysokého a tato hra v režii Aleny Chalupové má takový ohlas u publika, že její inscenování bude pokračovat i v roce 2009. Kromě celé řady ocenění za tuto inscenaci se mohou boleradičtí pochlubit také tím, že člen souboru Juraj Háder získal v loňském roce Cenu pro mladý talent na Národní přehlídce divadelních monologů.
Soubor je také pořadatelem dvou divadelních přehlídek, z nichž jedna je postupová, divadelního bálu či pracovních dílen pro mladé adepty divadelního umění. V prostorách divadelní budovy se pořádají výstavy, přednášky a koncerty. O dobré práci zdejšího souboru se přijeli loni přesvědčit i ministr kultury a hejtman Jihomoravského kraje.
Při výčtu úspěchů a aktivit je ale namístě otázka, zda mají v Boleradickém divadle i nějaké problémy? „To víte, že ano. A není jich málo," usmívá se Stanislav Svoboda. „Máme problémy s oběma řadami předplatného. Je o ně takový zájem, že bychom je mohli vyprodat možná i dvakrát. Potřebujeme také ještě více lidí zapojit do organizování běžného chodu divadla. Tato práce není tak vidět, ale bez ní by to prostě nešlo. O naše divadlo je v širokém okolí stálý zájem. To je také nejlepší důkaz celkové úspěšnosti naší práce, ale je to samozřejmě také závazek do další činnosti."

Břeclavsko 25.3.2009