Návrh Pravidel pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi

Rada městyse připravila k projednání a schválení na Zastupitelstvu návrh Pravidel pro poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi. Prostřednictvím webu se můžete blíže seznámit s těmito Pravidly a případné připomínky sdělit radním, starostovi nebo přímo na příštím Zastupitelstvu, kde budou projednávána.

jj