Velikonoční mini-jarmark

KVĚTINY Hana Vystoupilová ve spolupráci s ZŠ a MŠ Boleradice pořádají VELIKONOČNÍ MINI-JARMARK v neděli 5. dubna 2009 od 13 do 17 hodin v přísálí sálu v Boleradicích. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny.

vm