V Boleradicích bude Cikánský baron

BOLERADICE (t) – Do své už 111. divadelní sezony vstupuje jediné kamenné divadlo v našem regionu. Už jsme si zvykli, že zdejší soubor přináší svým divákům velmi zajímavé inscenace, které často patří mezi to nejlepší, co můžeme na našich divadelních prknech vidět. Stejné ambice bude mít určitě i nejnonější hra, jejíž premiéra se chystá na konec dubna. Je jim Cikánský baron od Johana Strausse.
,,Za všechno může Saša Gregar," prozrazuje režisér Jiří Merlíček, proč právě tato inscenace. „Před dvěma roky, při hodnocení naší hry Past na myši na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, se představovala různá témata, co bychom mohli dál dělat. A on vypustil, že na otáčivém jevišti v Českém Krumlově byl uveden Cikánský baron s ohňovými efekty. To mě zaujalo, protože otázky, které tato hra přináší, se dají dobře sdělovat i v dnešní době. Požádal jsem proto Milana Klapetka z Brna, aby Barona přepsal. Chtěl jsem, aby téma bylo jiné, než se obvykle hraje. Zůstal tak starý příběh, ale myšlenky jsou naprosto současné.«
Cikánský baron byl napsán jako opereta. Boleradický soubor však nemá ambice vstoupit i do tohoto žánru. Proto uvede tuto inscenaci jako hru se zpěvy. „Opereta je žánr, který může dělat soubor, který je v něm kovaný a který to tak i cítí," vysvětluje Merlíček. „Moje cítění je jiné. Chci převést operetu do žánru, kde se využije velkého vtipu, ironie či nadsázky. Přitom se ale využije hudebních schopností souboru." Přestože se soubor vzdálil od žánru operety, hudba a zpěv zůstanou i v boleradickém provedení Cikánského barona důležitou složkou inscenace. „Prvotním předpokladem při realizaci inscenace bylo to, že se na jevišti objeví cimbálová muzika. Naštěstí v Boleradicích taková je. Kluci z cimbálové muziky Primáš mají navíc velmi blízko k divadlu," spokojené konstatuje Jiří Merlíček.

Břeclavsko 11.3.2009