Bezpečnostní situace na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Hustopeče

Každým rokem podává Obvodní oddělení Policie ČR Hustopeče starostům obcí zprávu "Bezpečnostní situace na teritoriu Obvodního oddětení P ČR Hustopeče", kterou zpracoval npor. Jiří Otáhal vedoucí oddělení. Jak už název napovídá jedná se především o informace o majetkové trestné činnostia obecné kriminalitě. Ve zprávě je podrobný popis stavu a vývoje kriminality v obcích Hustopečska a je také uvedena podrobná statistika trestné činnosti v jednotlivých obcích v porovnání s předchozími lety. V úvodu zprávy se uvádí:

"V nápadu trestné činnosti neustále převažuje obecná kriminalita, a to především majetková trestná činnost. Nejrozšířenějším druhem majetkové kriminality jsou krádeže prosté a krádeže vloupáním. Převládají krádeže barevných kovů, krádeže věcí z nezajištěných objektů a vloupání do motorových vozidel. Ve většině těchto případů se však majitelé ke svým věcem chovají nezodpovědně, nebot’ ponechávají cenné věci na viditelných místech bez jakéhokoliv zabezpečení, popř. uvnitř vozidla a přímo tak vybízejí k jejich odcizeni."

Pokud budete mít zájem celá zpráva je uvedena zde.