Kto to byl … Jindřich Zdík

Chceme-li něco vědět o počátcích a dávné  historii Boleradic, zpravidla najdeme větu asi tohoto znění:    „…první písemní zmínka o Boleradicích je uváděna v tzv. "moravské topografii" – listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, která vypočítává majetek olomouckého biskupství a v jeho rámci majetek břeclavského krstného kostela…“     Údaj letopočtu vlastně udává věk naší obce ale co bližšího a zajímavého víme o biskupovi Jindřichu Zdíkovi? Kdo to byl a jaká to byla doba v níž žil? Podrobnosti najdete v menu Městys Boleradice odkaz Kdo to byl…