Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje

V loňském roce byl spuštěn Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje jenž je založen na zasílání SMS na mobilní telefony. Do systému je zapojen i městys Boleradice. Můžete z něj získávat informace o  hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací Bližší informace najdete na letáku nebo na www.krizoveinfo.cz