Informační a orientační systém

Vzhledem k nezbytnosti aktualizovat informační a orientační systém v obci, žádá Rada městyse občany, živnostníky a zástupce firem sídlících v Boleradicích aby svoje návrhy na změny a doplnění zaslali na Úřad městyse emailem obec@boleradice.cz nebo osobně v úředních hodinách.

Děkujeme

Rada městyse