Zápis do školy

V pátek 30. ledna 2009 měli žáci školy své jistě zasloužené pololetní prázdniny, ale předškoláci z naší mateřské školy měli svůj „velký den“ – šli se zapsat do školy, kam je doprovázely paní učitelky Ilona Pelikánová a Dagmar Ševelová a rodiče. Kouzelné pohádky byly mottem zápisu, paní učitelka Mgr. Jana Šedivá, která zápis s dětmi vedla si připravila zajímavé a přiměřeně náročné úkoly. Děti společně paní učitelkou zpívaly písničky a recitovaly básničky, vykreslovaly obrázek určenými barvami,  zkoušely počítat  a kreslily postavu. Paní ředitelka Mgr. Milena Plocková se věnovala rodičům, odpovídala na jejich dotazy a dbala, aby rodiče vyplnili formuláře správně. Všichni budoucí prvňáčci zápis zvládli a na památku si odnesli domů dáreček, který vyráběly děti ve školní družině – slona pro štěstí.  Ve škole vládla pohodová atmosféra a na všechny čekalo jedno překvapení. Od pondělí čekají na letošní prvňáky nové lavice a židle. Budoucí prvňáci je vyzkoušeli u zápisu a vzkazují žákům „máte se na co těšit“!

Miroslava Vavriková