Připravují další aktivity

BOLERADICE (JiZ) – Zima ještě pevně drží otěže své vlády, ale vedení místní organizace Techsport v Boleradicích už připravuje letní akce.
Péče o naučnou stezku, kterou vybudovala před několika lety, bude jednou z prvních starostí jejích členů. V loni se prováděla její údržba a také obnova vandaly poničených panelů, výměna části směrovek na trase a úprava schůdnosti cest. Texty všech informačních tabulí byly zveřejněny v publikaci vydané na konci roku, a tak její majitelé je mají kdykoliv k dispozici. Letos organizace hodlá trasy obohatit o další zajímavosti. Na nejpůvabnějším místě pohledu na vesnici a její okolí chce postavit dřevořezbu připomínající naše věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. „Její umístění bude nedaleko bývalého staroslovanského pohřebiště z dob Velké Moravy. Mezi viničními tratěmi, na rozcestí čtyř cest, plánujeme vybudovat
drobnou architektonickou stavbu tvaru trojúhelníkové Boží muky zasvěcenou třem vinařským patronům, kteří mají určitou návaznost na Boleradice. Bezprostřední okolí obou staveb bude upraveno pro návštěvníky jako malá odpočívadla s nezbytnými informacemi. Akce je v plné míře zajištěna, včetně potřebného materiálu. Cílem bude zpestření a přitažlivost naučné stezky včetně plánované rozhledny, " uvedl člen boleradického Techsportu Jiří Zajíc. V neposlední řadě organizátoři chtějí malinko přispět svazku Modré hory, k němuž se městys připojuje. Zanedlouho bude organizace projednávat celoroční plán na valné hromadě a po jeho schválení by měly práce začít, aby mohly skončit do poloviny roku, neboť na podzim se připravuje další rozsáhlá akce. Techsport také hodlá pomoci při budování rozhledny na vrcholu Nedánov, kterou bude stavět městys Boleradice.

Moravský Jih 27.1.2009