Pozvání na XV. Divadelní bál aneb Krakonošova zahrádka

Motto: „A ty dobrej Krakonoši,
dycky při nás stůj,
svůj lid horskej nezmelsanej,
věrně vopatruj!“

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice
Vás zve na

XV. Divadelní bál
aneb
„Krakonošova zahrádka„

31. LEDNA 2009 – sál Úřadu městyse

Další podrobnosti v pozvánce