Výzva k podání přihlášek na krajskou divadelní přehlídku přehlídku Jarní Sešlost

Oznamujeme všem ochotnickým divadelním souborům v Jihomoravském kraji, sídlícím v obcích do 5000 obyvatel, že se mohou hlásit do programu III.ročníku krajské soutěžní přehlídky Jarní Sešlost Boleradice 2009. Soutěž se uskuteční ve dnech 4.–10. 5. 2009, přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 20. 2. 2009. Vítězný soubor vzešlý ze soutěže může být nominován na národní přehlídku venkovských amatérských souborů ve Vysokém nad Jizerou.

Bližší informace žádejte na adrese DS bří Mrštíků Boleradice, PSČ 69112, na www.boleradice-divadlo.cz nebo na info@boleradice.cz

Dr. Stanislav Svoboda – předseda Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice

Propozice soutěže

Přihláška