Zahráli Noc pastýřů ve vánoční Vídni

BOLERADICE, VÍDEŇ (had) – K neopakovatelné vánoční atmosféře, která vládne každý rok u našich sousedů ve Vídni, přispěli letos i divadelníci z Boleradic.
Uvedli zde svoji inscenaci Noc pastýřů v režii Aleny Chalupové, se kterou v letošní sezoně sklízeli jeden úspěch za druhým. Nádherné tóny Rybovy České mše vánoční i výkon herců z Boleradic nadchly vídeňské publikum. „Původně jsem v tom předvánočním shonu neměla v úmyslu na toto představení jít, ale nakonec jsem se nechala nalákat a nelituji," prohlásila režisérka českého divadla ve Vídni Alena Tobrmanová. „Bylo to jedno z nejlepších představení českých divadelníků, které jsme tu mohli kdy vidět. Pro mě osobně to byla navíc velká inspirace v divadelní práci." Životní příběh hudebního skladatele jakuba Jana Ryby postupně vtáhnul obecenstvo do děje. Dlouhý a upřímný potlesk byl boleradickým hercům stejnou odměnou, jako i nadšená kritika představení, která vyšla ve Vídeňských listech: „Každý herec hrál svoji roli tak věrně, že se pro nás minulost stala na chvíli opravdovou skutečností," píše zde profesorka Komenského školy ve Vídni Dr. Helena Klein -Watryczová. „Takto dobře zahraná divadelní hra o velikánovi naší hudby nám může, jak dokázali herci z Boleradic, ještě dnes velmi mnoho říct."

Břeclavsko 7. 1.2009