Vánoční koncert ZUŠ Klobouky u Brna

Středeční koncert nejmladších umělců z kloboucké ZUŠ v boleradickém divadle se stal už tradicí. Žáci se měli jistě čím pochlubit a nabité hlediště divadla tleskalo každému vystoupení.

Z programu koncertu:

1. Náš tatíček dobrý byl, zpěv – Michal Sajben 
    Měla děvečka strakatů krávu, zpěv – Ludmila Klimešová
    Nezáleží na děvečce – cimbálová muzika
2. Jan Dadák : Za našima humny Eva Rožnovská – cimbál
3. Tilman Susato: Rondo Anna Kočicová – zobcová flétna
4. Nesem vám noviny Aneta Horáková – keyboard
5. John Stanley: Allegretto Marie Kočicová – zobcová flétna
6. Jak jsi krásné neviňátko Magdaléna Straková – keyboard
7. Václav Mladý: Ráček Josef Klimeš – zpěv
8. Miroslav Hošek: Cvrček Aneta Horáková – zobcová flétna
9. Štěstí, zdraví, pokoj svatý Sabina Straková – keyboard
10. Edvard Hagerup Grieg: Norský tanec
    Aneta Praxová a Barbora Komosná – čtyřruční klavír
11. Vlasta Bachtíková: Pohádka Štěpánka Veselá – altová zobc. flétna
12. Claude Debussy: Petit suite – Na lodi
    Aneta Praxová a Nikol Dostálová – čtyřruční klavír
13. Ctibor Süsser: Povídka, Menuet Kryštof Dufek – kytara
14. J. Ch. Fr. Bach: Sonáta A dur,3. věta
    Natálie Bartoňková a Leona Petrášová- čtyřruční klavír

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ:
p. uč. Nováková – č. 1, 7
sl. uč. Schoříková – č. 2
p. uč. Pospíšil – č.3, 8
sl. uč. Tejralová – č. 4, 6, 9
p. uč. Radulovič – č. 5, 11, 15
p. uč. Stepanyan – č. 10, 12, 16, 18
sl. uč. Hunčová – č. 14
p. uč. Koudelková – č. 14
p. uč. Jahodová – č. 17
p. uč. Demela – č.13

jd

Webowé stránky ZUŠ Klobouky