Kniha mapuje činnost dvou organizaci

BOLERADICE (jz) – V neděli 7. prosince byla pokřtěna kniha Od Svazarmu k Techsportu, která slovem i obrazem dokumentuje činnost obou organizací od roku 1975 po dnešek.
Publikace je dílem Jana Horáka, který v ní nastínil celou šíři činnosti obou organizací. Boleradický Svazarm zejména v 80. letech minulého století slavil nebývalý úspěch svým zařízením, které bylo vybudováno velkou aktivitou členů. Poskytovalo služby, zejména motoristům, v dobře vybavených autodílnách. Organizovaly se i bohaté sportovní, kulturní a společenské činnosti. Na tradiční letecko-modelářskou akci Létáme pro vás se sjíždřlo velké množství diváků z dalekého okolí. V organizaci na tehdejší poměry vládlo poměrně svobodné a demokratické ovzduší, proto hyl zájem o členství veliký a členové byli aktivní.
V 90. letech se organizace transformovala na Techsport, který pak prožíval velmi krušné období, kdy nastal odliv zájmu o činnost i služby. Dokončení transformace areálu se neobešlo bez velkých ztrát, ale velkým úsilím se podařilo vše překonat a dnes má Techsport zcela jiné postavení a zaměření, jinou náplň a poslání. Svojí aktivitou přispívá k obohacení života vesnice, organizuje dobročinné akce, napomáhá popularizaci vesnice a rozvoji turismu. Nejrozsáhlejším současným počinemje vybudování naučné stezky, která má dvě části. Jedna vede na bývalý středověký hrad, druhá seznamuje s vesnicí a jejím okolím. Organizace se podílí na budování rozhledny, která bude součástí této naučné stezky. Připravují se i další přitažlivá stanoviště. S tím vším publikace podrobně seznamuje jak textem, tak fotografiemi.  Současní i bývalí členové ji obdrželi zdarma jako připomínku bohatého života organizací a malý dík za jejich práci.
O dobrou náladu při křtu knihy se postarala dechová hudba Moravěnka se zpěváky Jiřím Helánem a Hankou Mlaskačovou a humoristou Liborem Pantůčkem. Kmotry knihy se stali dva nejstarší člcaiové organizace.

Břeclavsko 17.12.2008