Nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů ve školním roce 2008 / 2009

V letošním školním roce nabízí Základní škola Boleradice svým žákům velkou spoustu aktivit. Prostřednictvím těchto aktivit se žáci odreagují od školních povinností, zažijí hodně legrace, dozví se mnoho zajímavých informací a naučí se novým činnostem.