Nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů ve školním roce 2008 / 2009

Mezi zájmové kroužky a nepovinné předměty patří:
 
v    Náboženství
Vedoucí nepovinného předmětu je paní Marie Klimešová. Kroužek probíhá každé pondělí v 13.15 hodin.
 
v    Angličtina pro nejmladší
Vedoucí nepovinného předmětu je paní Martina Bubeníčková. Kroužek probíhá každé pondělí a čtvrtek od 12.20 do 12.45 hodin.
Žáci se učí základům anglického jazyka prostřednictvím písniček, básniček a her.
 
v    Informatika
Vedoucím předmětu je Ing. Libor Šedivý. Výuka 4. a 5. třídy probíhá každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin. Děti se učí účelnému využívání počítače,jehož využití může dětem pomoci například při tvorbě referátu.
 
v    Dyslektický kroužek
Vedoucím kroužku je Mgr. Milena Plocková. Kroužek probíhá každou středu od 13.15 do 14.00 hodin. Využitím zábavnějších metod se děti učí překonat menší nedostatky v četbě.
 
v    Dramatický kroužek
Vedoucí kroužku je Mgr. Jana Šedivá. Kroužek probíhá  každé úterý od 13.30 do 14.30 hodin. V tomto kroužku děti využívají své herecké nadání.
 
v    Aerobic
Vedoucí kroužku je paní Lenka Petříčková. Kroužek probíhá každé pondělí od 14.15 do 14.45 hodin. Dívky se učí základním krokům, začínají vnímat rytmus hudby. V kroužku se využívají herní prvky.
 
 
v    Sportovní kroužek
Vedoucím kroužku je Mgr. Pavel Kabela. Kroužek probíhá každý pátek od 14.00 do 15.00 hodin. Děti si zde zahrají spoustu zajímavých her,učí se chování fair play. V kroužku se využívají různé druhy sportovního nářadí, žáci se učí hrát podle pravidel.
 
v    Polehrádek
Vedoucí kroužku je paní Martina Bubeníčková. Kroužek probíhá každou středu od 15.00 do 16.00 hodin. Jde o zachování národních tradic. Děti se učí lidová říkadla, básničky, písničky a tance.
 
v    Klub ochránců přírody
Vedoucí kroužku je paní Miroslava Vavriková. Kroužek probíhá každé pondělí od 15.00 do 16.00 hodin. Kroužek je zaměřený na ochranu přírody / životního prostředí. Děti se učí, jak dělat věci lépe, abychom neničili přírodu a naše okolí. Poznávají okolní přírodu, učí se i činnosti na školní zahradě.
 
v    Hra na flétnu
Vedoucí kroužku je paní Miroslava Vavriková. Kroužek probíhá každé úterý od 15.15 do 16.00 hodin. Děti se naučí poznávat základní noty, osvojí si hru na flétnu. Flétna je výborným prostředkem pro nácvik správného dýchání.
 
v    Country tance
Vedoucí kroužku je paní Miroslava Vavriková. Kroužek probíhá každý pátek od 15.00 do 16.30 hodin. Děti se naučí jednotlivým krokům a tancům.
 
v    Clogging
Vedoucí kroužku je paní Mirka Vavriková a slečna Martina Lupačová. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16.00 do 16.30 hodin.

Jedná se o výuku stepování v „country