Rozpočet na r. 2009

V prosinci a lednu každého roku sestavuje Rada městyse rozpočet a předkládá jej Zastupitelstvu ke schválení. Tento rozpočet je pak závazný po celý rok v hospodaření městyse. Jeho případné změny musí vždy schvalovat opět Zastupitelstvo. Z těch velkých výdajů se v rozpočtu na příští rok zřejmě objeví rozhledna, připravuje se vodovod a kanalizace na Cvrčkově, mělo by se pokračovat v budování chodníků, svoje požadavky na podporu z rozpočtu podaly spolky – letos opět v rekordní výši, velký díl ve výdajích si vyžádá škola, bude dokončena restaurace darovaného lisu, musí se pokračovat v opravě hřbitovní zdi a pak spousta drobných a neviditelných věcí či akcí.

K tomuto tématu bývají na jednáních Zastupitelstva ostré diskuse a tak není od věci umožnit ji i občanům prostřednictvím tohoto webu. Zdaleka však nenahradí účast na jednání Zastupitelstva, které se bude konat v druhé polovině ledna na němž bude rozpočet schvalován.

Schválenéy rozpočty z předchozích let jsou k nahlédnutí zde

Diskutoval lze na tomto odkazu

jj