Adventní výzdoba a přednáška o cestách do Afghanistanu

Nedělní odpoledne patřilo zájemcům o Cesty kolem světa, jak nazýváme cyklus přednášek cestovatelů pořádaný Veřejnou obecní knihovnou. Tentokrát vedla cesta do Afghanistanu. Přednášel pan Radovan Voříšek  z organizace Podané ruce, která se zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí. Vyprávění se protáhlo a otázky padaly jedna za druhou. Pan Voříšek nabídl do příští přednášky i své zážitky z cest na Ukrajinu, takže se máme na co těšit.

Adventní neděle byla také příležitostí k prodejní výstavě vánoční výzdoby, věnců a ozdob. K dostání jsou i nadále v prodejně paní Vystoupilové.

jj