Co ještě divadlo nabízí?

BOLERADICE (JiJ) – Letošní podzim je pro boleradické ochotníky nabit představeními hostujících souborů na jejich domovské scéně v Boleradicích a především zájezdovou šňůrou s Nocí pastýřů po Moravě, Česku, a dokonce i zahraničí. Chvála na Noc pasty’řů v podání Boleradických po domácích přehlídkách, a zejména po vystoupení ve Vysokém nad Jizerou na Národní přehlídce, se zřejmě roznesla a zájem o ni předčil všechna očekávání. První zájezd s Nocí pastýřů , který ochotníci podniknou, je za diváky do městečka Trnávka poslední listopadovou sobotu. Avšak už den předtím, v pátek 28. listopadu, vystoupí před domácím publikem v Boleradicích. Zájem o původně jediné předvánoční vystoupení doma 12. prosince je tak veliký, že se rozhodli přidat i v tomto mimořádném termínu. Následující týden, v sobotu na Mikuláše, vyráží do východních Čech do Libice nad Cidlinou a po dalším týdnu do předvánoční Vídně, kde na pozvání spolku Vlastenecká Omladina zahrají krajanům ve škole Jana Ámose Komenského. V pátek 21. listopadu je pak připravena repríza úspěšné Balady z Hadrů v podání PŘINESLIHu, pňležitosmého sdružení ochotníků z Čech a Moravy. Podrobnosti o všech termínech a představeních najdete na stránkách: www.boleradice-divadlo.cz