Radar – výsledky měření

6. října byl zkušebně instalován v ulici Vrchní radar na měření rychlosti. Nyní, po měsíci provozu, jsou již k dispozici dostatečné statistické údaje pro rozhodnutí, jak s ním naložit a co udělat pro to aby řidiči reagovali na omezení rychlosti při vjezdu do obce a zejména v úseku kolem školy a v centru obce. Jako zajímavost uvádím, že maximální rychlost naměřená radarem byla 102 km/hod!  Denně projede Vrchní ulicí asi 500 aut, ve špičce až kolem sedmdesáti za hodinu. Alarmující je, že přestože řidiči o radaru vědí je rychlost bezostyšně překračována dále. Během 722 měřených hodin byla překročena povolená rychlost alespoň jednou v 650 hodinách!

Pokud budete mít zájem o údaje v excelové tabulce jsou zde k dispozici. Najdete v ní list Data z radaru, dále tabulky Průměrné rychlosti a Maximální rychlosti a příslušné grafy. Radar měří na vzdálenost cca 50 m a vypočítá průměrnou hodnotu z počátku a konce měření rychlosti auta. Tuto hodnotu si uloží do paměti a z takto uložených hodnot zapíše do tabulky průměrnou a maximální rychlost naměřenou během jedné hodiny a počet aut, které během hodiny projely kolem. Seznam těchto hodnot najdete v listu Data z radaru. V listu Průměrná rychlost a Maximální rychlost jsou tyto hodnoty shrnuty po jednotlivých dnech (grafy po hodinách by byly nepřehledné).

Diskutovat o problémech s radarem a bezpečností silničního provozu můžete v diskuzi dole