Podzimní sezóna v divadle

Letošní podzim je pro boleradické ochotníky nabit představeními hostujících souborů na jejich domovské scéně v Boleradicích a především zájezdovou šňůrou s Nocí pastýřů po Moravě Česku a dokonce i zahraničí. Chvála na Noc pastýřů v podání boleradických, po domácích přehlídkách a zejména po vystoupení ve Vysokém nad Jizerou na Národní přehlídce, se zřejmě roznesla a zájem o ni předčil všechna očekávání. První zájezd s Nocí pastýřů , který ochotníci podniknou, je za diváky do Městečka Trnávka poslední listopadovou sobotu. Avšak už den předtím, v pátek 28. listopadu, vystoupí před domácím publikem v Boleradicích. Zájem o původně jediné předvánoční vystoupení doma 12. prosince je tak veliký, že se rozhodli přidat i v tomto mimořádném termínu. Následující týden, v sobotu na Mikuláše, vyráží do Východních Čech do Libice nad Cidlinou a po dalším týdnu do předvánoční Vídně, kde na pozvání spolku Vlastenecká Omladina zahrají krajanům ve škole Jana Amose Komenského.

V rámci předplatného Rodiče s dětmi do divadla přijede v neděli 16. listopadu soubor ze Zlína zahrát malým divákům představení Pipi Dlouhá punčocha. V pátek 21. listopadu je pak připravena repríza úspěšné Balady z Hadrů v podání PŘINESLIHu příležitostného sdružení ochotníků z Čech a Moravy.

Podrobnosti o všech termínech a představeních najdete na stránkách www.boleradice-divadlo.cz

Pozvání na další akce boleradických spolků najdete v menu v Kalendáři akcí

jj